YUNUS CAN ÇELİKCIO

team

Yunuscan, who works as the Chief Information Officer in our company, also manages all the technological infrastructure and corporate relations of the company as a developer.

Şirketimizde Bilişim Direktörü olarak görev yapan Yunuscan, aynı zamanda bir geliştirici olarak şirketin tüm teknolojik altyapısını ve kurumsal ilişkilerini de yönetmektedir.

Although he is the CIO of PERFORM GROUP, he is a very expert software developer and image manager.

O PERFORM GROUP’un CIO’su olmakla birlikte alanında oldukça uzman bir yazılımcı ve imaj yöneticisidir.

contact details

+90 534 400 88 88
Perform Turkey Office

Social Profiles