SAMET ÇELİKCAO

samet

Our employee, who has shown a very effective image despite his young age, has become the CAO of the company. It directly manages the projects and operations of our company in Turkey and the nearby geography.

Genç yaşına rağmen oldukça etkili bir imaj çizen çalışanımız, şirketin CAO’su olmuştur. Şirketimizin türkiye ve yakın coğrafyadaki proje ve operasyonlarını doğrudan yönetmektedir.

Samet, being the young CAO of our Company, is the youngest director to achieve successful results in Project development, Project management and all processes.

Samet, Şirketimizin genç CAO’su olmakla birlikte, Proje geliştirme, Proje yönetimi ve tüm süreçlerinde başarılı sonuçlara ulaşan en genç direktörüdür.

contact details

+90 555 008 51 16
Perform Turkey Office

Social Profiles